CEO ĐỪNG ĐỂ DOANH NGHIỆP BẠN TỤT HẬU!

CEO ĐỪNG ĐỂ DOANH NGHIỆP BẠN TỤT HẬU!

LỜI GIỚI THIỆU

Hiện nay, cộng đồng SME đang ngày càng mở rộng ở khắp các lĩnh vực và có sự cạnh tranh gay gắt lẫn nhau. Chính từ những yếu tố đến từ thị trường biến đổi, CEO của các SME phải liên tục đưa ra nhiều giải pháp phát triển khác nhau để cải tiến doanh nghiệp nhằm nhanh chóng bắt kịp những xu hướng mới. Nhưng, việc đưa ra một số lượng lớn giải pháp là điều khiến các CEO đau đầu và nhanh chóng rơi vào ngõ cụt. Vậy, đâu là giải pháp để các doanh nghiệp có những hướng đi mới cho mình ?

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 • CEO các doanh nghiệp mới thành lập
 • Doanh nghiệp gặp khó khăn trong quy trình cải tiến doanh nghiệp
 • Giám đốc, trưởng phòng kế hoạch tại các doanh nghiệp
 • Những Startup muốn doanh nghiệp hoạt động bài bản ngay từ đầu

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

 • Giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan về thị trường trong thời gian sắp tới
 • Hiểu được nguyên nhân dẫn đến tình trạng tụt hậu tại các doanh nghiệp
 • Hiểu được những quyết định ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty. Xác định được yếu tố quan trọng và thích hợp với doanh nghiệp trong công tác xây dựng kế hoạch
 • Hiểu được tầm quan trọng của việc: Phân tích công việc, Mô tả công việc và kinh nghiệm chuyên môn trong công tác quản lí doanh nghiệp hiệu quả
 • Đưa ra giải pháp giúp các doanh nghiệp dễ dàng hơn trong kiểm soát các yếu tố ảnh hưởng.

THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM 

 • 8:00 AM – 12:00 AM, Chủ Nhật, ngày 01/10/2017
 • Grand Hotel Saigon, 8 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 • Giới thiệu tầm quan trọng của việc ra thu thập thông tin và ra kế hoạch “đúng”
 • Tìm hiểu quy trình phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến doanh nghiệp, đặc biệt là các yếu tố đến từ sự cạnh tranh với các doanh nghiệp ngoài nước.
 • Nghệ thuật quản lí trong doanh nghiệp để tạo không gian sáng tạo.
 • Cách thức phát hiện và giải quyết các vấn đề cản trở doanh nghiệp trong sự phát triển.

PHÍ THAM DỰ:

500.00 VND/người