DOANH NGHIỆP VÀ BÁO CHÍ, ĐỐI THOẠI SAO CHO PHẢI?

DOANH NGHIỆP VÀ BÁO CHÍ, ĐỐI THOẠI SAO CHO PHẢI?

LỜI GIỚI THIỆU

 • Quan hệ với báo chí bao giờ cũng cần thiết với doanh nghiệp. Báo chí ở Việt Nam vốn được công chúng xem là kênh phát ngôn chính thức, nguồn thông tin đáng tin cậy. Mặt khác, ở Việt Nam, truyền thông xã hội và truyền thông chính thống quan hệ gần gũi, thậm chí hỗ tương nhau trong một số trường hợp, nên quan hệ báo chí không bao giờ là thừa.
 • Doanh nhân không chỉ biết cách tiếp cận thông tin từ báo chí mà còn cần sử dụng báo chí quảng bá thương hiệu, sản phẩm và doanh nghiệp của mình, kết nối với đối tác và với xã hội, cần phát huy tiếng nói của báo chí để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của mình.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 • CEO, nhà điều hành doanh nghiệp trực tiếp quản trị marketing, truyền thông
 • Doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc đối thoại và tạo lập mối quan hệ với báo chí
 • Giám đốc, trưởng phòng marketing/truyền thông/PR tại các doanh nghiệp
 • Những Startup muốn doanh nghiệp hoạt động bài bản ngay từ đầu

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

 • Hiểu tầm quan trọng của báo chí đối với SME
 • Tích lũy kỹ năng xây dựng mối quan hệ lành mạnh với báo chí
 • Giảm thiểu rủi ro và nguy cơ khi đối thoại với báo chí
 • Khai thác tối đa lợi ích báo chí mang lại trong việc xây dựng thương hiệu SME

THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

 • 8:00 AM – 12:00 AM, Chủ Nhật ngày 16/07/2017
 • Grand Hotel Saigon, 8 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH     

 • Tầm quan trọng của báo chí đối với SME trong thời đại thông tin đa chiều và sự phát triển của social media
 • Mối quan hệ giữa báo chí và doanh nghiệp, cơ hội và nguy cơ
 • Cách thức xử lý khủng hoảng truyền thông bằng việc đối thoại với báo chí
 • Hợp tác với báo chí để thực hiện chức năng quảng bá, xây dựng hình ảnh tích cực của doanh nghiệp trên báo chí
 • Kỹ năng xây dựng mối quan hệ lành mạnh với báo chí
 • Tim hiểu sự phối hợp giữa ba bên: Báo chí – Doanh nghiệp – Cơ quan quản lý nhà nước và Hội nghề nghiệp
 • Hoạch định và chiến khai chiến lược PR hợp tác đối thoại với báo chí

PHÍ THAM DỰ:

500.00 VND/người