GIẢI PHÁP PHÂN PHỐI CHO DOANH NGHIỆP VIỆT THỜI HỘI NHẬP?

GIẢI PHÁP PHÂN PHỐI CHO DOANH NGHIỆP VIỆT THỜI HỘI NHẬP?

LỜI GIỚI THIỆU

 • Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, ngoài những chiến lược về sales, marketing, kinh doanh thì chiến lược phân phối cũng góp phần đáng kể vào thành công của doanh nghiệp. Để thực hiện 1 chiến lược phân phối cho 1 công ty không phải là điều đơn giản và còn khó khăn hơn đối với các SME.
 • Chương trình SME Business Forum với chuyên đề “Giải pháp phân phối cho Doanh nghiệp Việt thời hội nhập?” sẽ là nơi giải đáp những khúc mắc mà các doanh nghiệp đang quan tâm.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 • CEO, nhà điều hành doanh nghiệp vừa và nhỏ quản lý trực tiếp hệ thống phân phối
 • Doanh nghiệp gặp khó khăn trong quy trình phân phối và cần giải pháp kịp thời
 • Giám đốc, trưởng phòng marketing tại các doanh nghiệp
 • Những Startup muốn doanh nghiệp hoạt động bài bản ngay từ đầu

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

 • Hiểu được vai trò của chiến lược phân phối đối với doanh nghiệp SME
 • Nắm rõ dòng vận động và chức năng của các kênh phân phối
 • Hiểu rõ cấu trúc của các kênh phân phối
 • Lựa chọn các giải pháp cho kênh
 • Cách quản trị kênh phân phối hiệu quả trong doanh nghiệp SME.

THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

 • 8:00 AM – 12:00 AM, Chủ Nhật, ngày 23/04/2017
 • Grand Hotel Saigon, 8 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 • Tìm hiểu tầm quan trọng của chiến lược phân phối đối với các SME
 • Phân tích các hình thức phân phối, kênh phân phối và hiệu quả so với chi phí
 • Nhiệm vụ quan trọng khi xây dựng kênh phân phối mà SME cần phải quan tâm
 • Nghệ thuật quan tâm và chăm sóc lợi ích của nhà phân phối
 • Tìm hiểu vai trò của việc nghiên cứu thị trường trước khi đưa ra chính sách phân phối
 • Quy trình xây dựng chiến lược phân phối phù hợp với SME
 • Cách thức phát hiện và giải quyết các xung đột trên kênh phân phối

PHÍ THAM DỰ:

500.00 VND/người