HỆ THỐNG QUẢN LÝ – ĐỒ NGHỀ ĐIỀU HÀNH CỦA BẠN?

HỆ THỐNG QUẢN LÝ – ĐỒ NGHỀ ĐIỀU HÀNH CỦA BẠN?

LỜI GIỚI THIỆU

 • Việc điều hành một doanh nghiệp thuận lợi có hiệu quả luôn phải có những công cụ hữu hiệu và đắc lực, những nhà quản trị khi vận hành hệ thống quản lý của mình đúng cách sẽ mang lại sự thuận lợi cho cả bộ máy doanh nghiệp.
 • Để khiến cho các nhà quản trị thực hiện việc lãnh đạo và điều hành một cách suôn sẻ và có khoa học, giúp cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp hoạt động mạnh mẽ, phát triển toàn diện, với chủ đề “Hệ thống quản  – Đồ nghề điều hành của bạn?” chương trình sẽ là nơi mang lại những giải pháp có giá trị cho doanh nghiệp.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 • CEO gặp những khó khăn trong vấn đề trong điều hành tổ chức.
 • Doanh nghiệp có hệ thống quản lý chưa chặt chẽ, hiệu quả thấp.
 • Nhà quản trị các phòng ban mong muốn lãnh đạo đội nhóm của mình có hiệu quả
 • Những Starup xây dựng một hệ thống quản lý vững chãi và đúng cách ngay từ những ngày đầu tiên hoạt động doanh nghiệp.
 • Những cá nhân cải thiện công việc quản lý kinh doanh của riêng mình.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

 • Nâng cao nhận thức và định hướng cho việc điều hành doanh nghiệp
 • Hệ thống hóa kiến thức quản lý và kỹ năng thực hiện việc điều hành doanh nghiệp.
 • Giải quyết những lỗ hổng và những lỗi cơ bản trong hệ thống quản lý của doanh nghiệp.
 • Chia sẻ lộ trình và bí quyết xây dựng nên một hệ thống quản lý có hiệu quả.

THỜI GIAN – ĐIA ĐIỂM:

 • 8:00 AM – 12:00 AM, Chủ Nhật, Ngày 09/10/2016
 • Grand Hotel – Số 08 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Phần 1: Tổng quan về hệ thống quản lý doanh nghiệp

Phần 2: Những vấn đề mà doanh nghiệp đang đối mặt:

 • Xây dựng hệ thống quản lý không có sự đồng bộ và khoa học.
 • Các nguyên lý cơ bản trong việc vận hành hệ thống quản lý
 • Sự chuyên nghiệp và mới mẻ trong Tư duy quản lý
 • Các nguyên tắc trong điều hành doanh nghiệp
 • Các lỗi tư duy quản lý doanh nghiệp phổ biến
 • Các phương pháp quản trị lỗi thời, không theo quy trình.
 • Quản lý nhân sự và quản lý hoạt động kinh doanh không đạt hiệu quả cao.

Phần 3: Tìm ra giải pháp

 • Khắc phục những lỗi cơ bản trong điều hành doanh nghiệp.
 • Đưa ra các định hướng trong việc xây dựng hệ thống quản lý.
 • Vạch kế hoạch và đề ra chính sách quản lý phù hợp cho từng lĩnh vực kinh doanh.
 • Tìm ra phương thức quan lý nhân sự và điều hành doanh nghiệp có hiệu quả .
 • Chia sẻ những phương pháp quản lý thành công trong thực tế.

PHÍ THAM DỰ

500.00 VND/người