HÌNH ẢNH

CHUYÊN ĐỀ “GIẢI PHÁP CHIẾN THẮNG TRÊN KÊNH PHÂN PHỐI” – 11/11/2016
CHUYÊN ĐỀ “NÂNG CAO NĂNG LỰC CEO TRONG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC” – 25/09/2016
_mg_9493 _mg_9480 _mg_9495
_mg_9503 _mg_9525 _mg_9515
_mg_9519 _mg_9501 _mg_9547
_mg_9551 _mg_9538 _mg_9567
CHUYÊN ĐỀ “TẠI SAO CEO CÒN “CHẬT VẬT” TRONG ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP?” – 17/07/2016
_MG_8030 _MG_8029 _MG_7749
_MG_7706 _MG_7830 _MG_7778
_MG_7916 _MG_7780 _MG_7799
_MG_7784 _MG_7861 _MG_7815
_MG_7912 _MG_8036 _MG_8043