SME BUSINESS FORUM

GIỚI THIỆU SME BUSINESS FORUM
(SB FORUM)

SB-logo

Những năm qua, cùng với sự tăng trưởng và phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, Việt Nam đã chứng kiến sự phát triển lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp Việt. Trong đó điển hình có thể kể đến những tên tuổi lớn như: Viettel, VNPT, Vinaphone, Mobiphone, FPT, Café Trung Nguyên…Một trong những điều tất yếu, sự phát triển lớn mạnh của các doanh nghiệp này có sự đóng góp vô cùng quan trọng của các CEO. Tuy nhiên, một thực trạng cũng đang diễn ra song song là các doanh nghiệp vừa và nhỏ – SME, các CEO giỏi dường như đang dần trở nên khan hiếm. Một trong những nguyên nhân chính là do phần lớn các CEO này chưa có tầm nhìn đủ rộng để dẫn dắt doanh nghiệp đi đến thành công.

_MG_8646 _MG_8714 _MG_8725

Doanh nhân Việt Nam luôn ý thức trách nhiệm của mình với đất nước, họ mong muốn hiện thực những ý tưởng sáng tạo trong việc xây dựng thương hiệu Việt, vươn xa và đạt đến tầm ảnh hưởng khu vực và thế giới. Họ luôn cập nhật kiến thức, chia sẻ những giá trị, hỗ trợ phát triển cộng đồng doanh nghiệp SME Việt Nam. Đó cũng chính là thông điệp, là lý do cho sự bắt đầu của SME Business Forum.

“Việt Nam đã hội nhập, nhưng quan trọng là Doanh nghiệp Việt Nam sẽ phát huy lợi thế, tận dụng những cơ hội như thế nào để phát triển tại sân nhà và vương ra thế giới ?

Hỗ trợ phát triển cộng đồng các Doanh nghiệp Vừa và nhỏ Việt Nam để chung tay xây dựng Quốc gia Việt Nam vững mạnh là thể hiện khát vọng của những Doanh nhân sống có trách nhiệm cho hôm nay và cho mai sau…”

_MG_8742 _MG_8779 _MG_8633

SME Business Forum (SB Forum) là dự án với chuỗi chương trình hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) nhằm tăng khả năng cạnh tranh, bên cạnh là tạo nên thay đổi tích cực cho môi trường kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp. Đây là một dự án do Báo Doanh nhân Sài Gòn, Viện Quản trị Quốc tế và BrainMark Consulting & Training phối hợp tổ chức.

Đây là dự án xã hội phi lợi nhuận, là diễn đàn quản trị dành cho doanh nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam, giúp cho các Doanh nghiệp vượt qua những thách thức, phát triển bền vững trong quá trình hội nhập. Không lợi nhuận – Chia sẻ giá trị – Kết nối thành công!