VÌ SAO DOANH NGHIỆP VIỆT KHÓ TUYỂN DỤNG?

 VÌ SAO DOANH NGHIỆP VIỆT KHÓ TUYỂN DỤNG?

LỜI GIỚI THIỆU

 • Trong một thị trường cạnh tranh vô cùng khốc liệt, bên cạnh những khó khăn về ngành nghề, thương hiệu, tài chính, thị trường,… các doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong việc gây dựng cho mình một đội quân “ tinh nhuệ”. Đó chính là đội ngũ nhân viên có năng lực, phẩm chất, sáng tạo, nhiệt tình và gắn bó với doanh nghiệp.
 • Đối mặt với vấn đề đau đầu đó, doanh nghiệp cần xây dựng một chiến lược nhân sự toàn diện trong đó việc đầu tiên là phải xây dựng một chương trình tuyển dụng lao động tốt cho mình.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 • CEO, nhà điều hành doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng cá nhân có năng lực và trung thành đối với doanh nghiệp
 • Doanh nghiệp gặp khó khăn trong quy trình tuyển dụng nhân lực
 • Giám đốc, trưởng phòng nhân sự tại các doanh nghiệp
 • Những Startup mong muốn có đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp và làm việc hiệu quả ngay từ đầu.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

 • Giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan về bối cảnh nhân lực trên thị trường và tại các SME
 • Hiểu được nguyên nhân dẫn đến tình trạng khó tuyển dụng nhân tài tại các doanh nghiệp
 • Hiểu được những quyết định ảnh hưởng đến việc tuyển dụng ứng viên, nhân viên trong doanh nghiệp
 • Xác định được yếu tố quan trọng và thích hợp với doanh nghiệp trong công tác tuyển dụng
 • Hiểu được tầm quan trọng của việc Phân tích công việc, Mô tả công việc và kinh nghiệm chuyên môn trong tuyển dụng
 • Đưa ra giải pháp giúp các doanh nghiệp dễ dàng hơn trong quy trình tuyển dụng nhân viên

THỜI GIAN- ĐỊA ĐIỂM:

 •  8:00 AM – 12:00 AM, Chủ Nhật, ngày 19/03/2017
 • Grand Hotel Saigon, 8 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 • Giới thiệu tầm quan trọng của việc tuyển dụng “đúng người”
 • Tìm hiểu quy trình tuyển dụng phù hợp cho SME
 • Đề ra những cách thức cơ bản để tối ưu hóa môi trường làm việc tại doanh nghiệp
 • Gợi ý hướng phát triển năng lực quản lý trong công tác tuyển dụng đối với các chủ doanh nghiệp

PHÍ THAM DỰ:

500.00 VND/người